Znaleziono 8 artykułów

Zenon Kopański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunek polskich ugrupowań politycznych do sprawy odzyskania Ziem Zachodnich i Północnych i problemu osadnictwa w latach 1939-1945 Zenon Kopański s. 5-17
Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza Rosji i Rzeczypospolitej w połowie XVII wieku Zenon Kopański s. 33-50
Podbój Chanatu Syberyjskiego przez Rosję w końcu XVI wieku Zenon Kopański s. 39-50
"Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej", pod redakcją Macieja Serwańskiego i Józefa Dobosza, Poznań 1998 : [recenzja] Zenon Kopański Józef Dobosz (aut. dzieła rec.) Maciej Serwański (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturalna", Antoni Kuczyński, Wrocław 1993 : [recenzja] Zenon Kopański Antoni Kuczyński s. 164-169
"Encyklopedia wojen", George C. Kohn, Warszawa 1998 : [recenzja] Zenon Kopański George C. Kohn (aut. dzieła rec.) s. 194-196
"Słownik historii XX wieku", Bożena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek, Kraków 1993 : [recenzja] Zenon Kopański Bożena Bankowicz (aut. dzieła rec.) Marek Bankowicz (aut. dzieła rec.) Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Poczet władców Rosji (Romanowowie)", Władysław Andrzej Serczyk, Londyn 1992 : [recenzja] Zenon Kopański Władysław Jerzy Serczyk s. 281-283