Znaleziono 50 artykułów

Antoni Kuczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bronisław Piłsudski (1866−1918) zesłaniec i badacz kultury ludów Dalekiego Wschodu Antoni Kuczyński s. 7-93
Zabytkowe spichlerze o kopulasto sklepionym zrębie : ziemia opolska Antoni Kuczyński s. 31-33
Polskie przenikanie Kazachstanu na przestrzeni wieków od zesłań do wkładu cywilizacyjnego i gospodarczego w rozwój tego kraju Antoni Kuczyński s. 45-60
Polacy w dziele cywilizacyjnym na Syberii w początkach kolonizacji rosyjskiej Antoni Kuczyński s. 47-68
Kolekcja fotograficzna B. Piłsudzkiego z Sachalinu Muzeum für Völkerkunde w Wiedniu Antoni Kuczyński s. 69-82
Związki Bronisława Piłsudskigo z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu Antoni Kuczyński s. 117-128
"Wśród buszu i czarowników, antologia polskich relacji o ludach Afryki", wybór i komentarze Antoni Kuczyński, Wrocław 1990 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Syberyjskie szlaki", Antoni Kuczyński, Wrocław 1972 : [recenzja] Józef Babicz Zbigniew Wójcik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"Dwa polskie pamiętniki z Syberii XVII i XVIII wiek", pod red. Antoniego Kuczyńskiego, Wrocław 1996 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 163-172
"Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturalna", Antoni Kuczyński, Wrocław 1993 : [recenzja] Zenon Kopański Antoni Kuczyński s. 164-169
"Niepodległość i Pamięć", R. III, Nr 2 (6), Warszawa 1995 : [recenzja] Antoni Kuczyński s. 166-169
"Izwiestija Instituta nasledija Bronisława Piłsudskogo", 1998 : [recenzja] Antoni Kuczyński s. 167-172
"Izwiestija Instituta nasledija Bronisława Piłsudskogo", z. 2, 3, 1999 : [recenzja] Antoni Kuczyński s. 168-169
"Syberia w historii i kulturze narodu polskiego", pod red. Antoniego Kuczyńskiego, Wrocław 1998 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 169-178
"Zeszyty Staszicowskie", nr 1, 1998 : [recenzja] Antoni Kuczyński s. 172-176
"Dziennik Józefa Kopcia brygadiera wojsk polskich", oprac. Antoni Kuczyński, Zbigniew Wójcik, Warszawa-Wrocław 1995 : [recenzja] Bronisław Pasierb Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 172-175
Rosja i Polska: historyczno-kulturowe kontakty (syberyjski fenomen). Międzynarodowa konferencja naukowa 24-25 czerwca 1999 roku Antoni Kuczyński s. 174-180
"Polskije profiessora i studienty w uniwiersitietach Rossii (XIX-naczało XX w.). Konfieriencyja w Kazani 13-14 oktiabria 1993 g.", Warszawa 1995 : [recenzja] Antoni Kuczyński s. 176-179
"Sowietyzacja oświaty w Małopolsce Wschodniej pod radziecką okupacją 1939-1941", Elżbieta Trela-Mazur, Kielce 1998 : [recenzja] Antoni Kuczyński Elżbieta Trela-Mazur (aut. dzieła rec.) s. 179-182
III Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu i Jego Dziedzictwu Naukowemu : Bronisław Piłsudski i Futabatei Shimei : piekna karta w dziejach stosunków polsko-japońskich (30 sierpnia - 3 września 1999), Kraków-Zakopane Antoni Kuczyński s. 183-200
Polonia w Rosji: historia i dzień dzisiejszy. Konferencja naukowa 21-23 listopada 1999 Antoni Kuczyński s. 185-187
"Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych", Tom I: "Azja i Afryka", Antoni Kuczyński, Wrocław 1994 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 193-196
Związek Sybiraków liczy 75 lat Antoni Kuczyński s. 195-212
Zakopane uczciło pamięć Bronisława Piłsudskiego Antoni Kuczyński s. 201-216
"Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek - uczony - patriota". Sympozjum: 20-21 października 2000 r. w Zakopanem Antoni Kuczyński s. 217-226
Literatura zsyłkowa - czyli o oficynie wydawniczej "Biblioteka Zesłańca" Antoni Kuczyński s. 217-222
"Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku", pod red. Antoniego Kuczyńskiego, Wrocław 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 221-223
Polonia syberyjska. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Międzynarodowa konferencja naukowa, Tomsk 20-23 maja 1999 Antoni Kuczyński s. 225-230
Jeszcze jeden znak pamięci o Bronisławie Piłsudskim (1866-1918) Antoni Kuczyński s. 225-228
"Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek - Uczony - Patriota", pod red. Anny Liscar, Magdaleny Sarkowicz, Zakopane 2003 : [recenzja] Antoni Kuczyński Anna Liscar (aut. dzieła rec.) Magdalena Sarkowicz (aut. dzieła rec.) s. 230-236
O wieloletnich związkach Polski z Syberią Antoni Kuczyński s. 233-237
"Syberia w historii i kulturze narodu polskiego", red. Antoni Kuczyński, Wrocław 1998 : [recenzja] N.I. Dubinina Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) Jerzy Wągrodzki (tłum.) s. 237-241
"Syberia w historii i kulturze narodu polskiego", red. Antoni Kuczyński, Wrocław 1998 : [recenzja] Anna Milewska-Młynik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Bronisław Piłsudski : sezłaniec - etnograf - polityk", red. Antoni Kuczyński, Wrocław 2000 : [recenzja] Anna Milewska-Młynik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 245-249
Sachalin czci pamięć Bronisława Piłsudskiego Antoni Kuczyński s. 245-252
"Z kraju nad Leną. Związki polsko-jakuckie dawniej i dziś", pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 2001 : [recenzja] Sardana I. Bojakowa Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 254-255
Losy Sybiraków w książkach opowiedziane : dzieje "Biblioteki Zesłańca" i recepcja jej wydawnictw Antoni Kuczyński s. 265-279
Dwie monety polskie z wizerunkiem Aleksandra Czekanowskiego, zesłańca i badacza Syberii Antoni Kuczyński s. 274-276
Ewangeliczna posługa wiernym w sowieckim Kazachstanie Antoni Kuczyński Błażej Michalewski (aut. dzieła rec.) s. 281-287
Krzyże pokutne jako pomniki średniowiecznego prawa Antoni Kuczyński s. 294-295
Wyprawa do Mongolii szlakiem Benedykta Polaka, czerwiec-wrzesień 2004 Antoni Kuczyński s. 299-303
Nagroda "Przeglądu Wschodniego" dla Władysława M. Łatyszewa, założyciela Instytutu Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego w Jużno Sachalińsku Antoni Kuczyński s. 305-308
Góra Piłsudskiego na Sachalinie Antoni Kuczyński s. 308-310
Pamięć ofiarowana Bronisławowi Piłsudskiemu (1866-1918) Antoni Kuczyński s. 310-318
Tablica memoratywna Bronisława Piłsudskiego (Kraków 3 listopada 2003 roku) Antoni Kuczyński s. 319-328
Polskie osadnictwo rolnicze na Syberii Antoni Kuczyński Sergiusz Leończyk (aut. dzieła rec.) s. 323-328
Portret Bronisława Piłsudskiego z cyklu "Polscy badacze Syberii" Antoni Kuczyński s. 345-348
I pozostanie w pamięci ludu Podhala Antoni Kuczyński s. 361-370
"Wśród buszu i czarowników. Antologia polskich relacji o ludach Afryki", wybór i komentarz Antoni Kuczyński, Wrocław 1990 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 647-650
"Ludy dalekie a bliskie. Antologia polskich relacji o ludach Syberii", wybór i komentarz Antoni Kuczyński, Wrocław 1989 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 686-688