Znaleziono 5 artykułów

Jerzy Hatłas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
System biblioteczny na Litwie : podobieństwa i różnice z naszymi uwarunkowaniami Jerzy Hatłas Józef Marcinkiewicz s. 6, 73-80
O transliteracji bułgarskiej litery "щ" Jerzy Hatłas s. 117-118
Druskininku Viešoji Biblioteka Jerzy Hatłas s. 125-126
The Gagauz People in Bessarabia Jerzy Hatłas s. 191-199
Swisztowskie czitaliszte : początki oraz stan obecny Jerzy Hatłas Michał Jan Pająkowski s. 198-202