Znaleziono 30 artykułów

Wojciech Mazurek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Macoszyn Duży, gm. Wola Uhruska, woj. chełmskie. Stanowisko 4 Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 31-32
Leszczany, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie, AZP 82-91/- Wojciech Mazurek s. 39-40
Leszczany, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie, AZP 82-91/- Wojciech Mazurek s. 45
Cyców I, woj. chełmskie, St. 40, AZP 77-87/47 Wojciech Mazurek s. 46-47
Szuminka, st. 7 i 2, gm. Włodawa, woj. chełmskie, AZP 7-90/54, 70-90/4 Wojciech Mazurek s. 50-51
Wytyczno, st. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie, AZP 73-88/3 Wojciech Mazurek s. 65-66
Wytyczno, st. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie, AZP 73-88/3 Wojciech Mazurek s. 65
Chełm - Stare Miasto, ul. Krzywa, AZP 80-90/- Teresa Mazurek Wojciech Mazurek Urszula Ruszkowska s. 69-70
Koczów, st. 1, gm. Chełm, woj. chełmskie Andrzej Bronicki Wojciech Mazurek s. 72
Wyniki badań osady z okresu przedrzymskiego w Wytycznie, stan. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 75-81
Wytyczno, st. 2, gm. Urszulin, woj. chełmskie, AZP 73-88/3 Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 81
Wyniki badań wykopaliskowych w Wytycznie, stan. 5 i nadzorów archeologicznych na stanowiskach wokół Jeziora Wytyckiego w woj. chełmskim Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 86-94
Wyniki wykopaliskowych badań ratowniczych na osadzie z okresu przedrzymskiego w Wytycznie, stan. 5, woj. chełmskie, w 1997 roku Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 93-97
Pławanice, gm. Kamień, woj. chełmskie. Stanowisko 11 Wojciech Mazurek s. 102
Wola Siennicka, st. 9, gm. Siennica Różana, woj. chełmskie Andrzej Bronicki Wojciech Mazurek s. 109
    Zacytuj
  • Udostępnij
„Kursom czesti i sławy. Wojenno-Morskoj Fłot SSSR Wojciech Mazurek A. A. Koltjukow (aut. dzieła rec.) s. 131-141
Wyniki badań ratowniczych na stanowisku z okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza w Wytycznie, stan. 27, woj. chełmskie Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 134-140
"Czarnomorskij Fłot w triech wojnach i triech rewolucjach", Aleksandr B. Szirokorad, Moskwa 2007: [recenzja] Wojciech Mazurek Aleksandr B. Szirokorad (aut. dzieła rec.) s. 137-144
Szuminka, st. 7, gm. Włodawa, woj. chełmskie, AZP 70-90/- Wojciech Mazurek s. 147-148
Wola Siennicka, gm. Siennica Różana, woj. chełmskie Andrzej Bronicki Wojciech Mazurek s. 148-149
Wytyczno, st. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie, AZP 73-88 Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 164
Wyniki badań i nadzorów archeologicznych w Chełmie w 1995 - 1996 roku przy ul. Lubelskiej 11-13 Wojciech Mazurek s. 167-173
Wola Siennicka, gm. Siennica Różana, woj. chełmskie. Stanowisko 9 Wojciech Mazurek Teresa Mazurek s. 181-182
O flocie radzieckiej na Morzu Czarnym Wojciech Mazurek Michał Glock (aut. dzieła rec.) s. 185-191
Wytyczno, st. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie, AZP 73-88/3 Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 197
Chełm, ul. Lubelska 11-13, st. 57, AZP 80-90/3 Wojciech Mazurek s. 202
"Diesanty Wielikoj Oteczestwiennoj wojny", M. Morozow, A. Płatonow, W. Gonczarow, Moskwa 2008 : [recenzja] Wojciech Mazurek W. Gonczarow (aut. dzieła rec.) M. Morozow (aut. dzieła rec.) A. Płatonow (aut. dzieła rec.) s. 213-216
Recenzja książki Władimira I. Żumatija "Morskije diesantnyje operacji worużonnych sił SSSR. Morskaja piechota w dowojennyj pieriod i w gody Wielikoj Otieczestwiennoj wojny 1918-1945" Wojciech Mazurek Władimir I. Żumatij (aut. dzieła rec.) s. 217-229
Odkrycie reliktów nowożytnego muru miejskiego w Chełmie Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 243-246
"Bohaterowie najdłuższych dni. Desanty morskie II wojny światowej", Maciej Franz, Warszawa 2011 : [recenzja] Wojciech Mazurek Maciej Franz (aut. dzieła rec.) s. 311-320