Znaleziono 23 artykuły

Jan Wolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Żywot Św. Hilariona z Mogleny" Eutymiusza Tyrnowskiego jako źródło do dziejów dwunastowiecznego bogomilizmu : wiarygodność tekstu Jan Wolski s. 43-57
Indicazioni fondamentali per la formazione della coscienza alla luce dell ’insegnamento di Giovanni Paolo II Jan Wolski s. 45-77
Tolerancja a współczesny pluralizm kulturowy Jan Wolski s. 103-116
"Objechałem całą prawie Szwajcarię" : helweckie inspiracje w twórczości Czesława Miłosza Jan Wolski s. 106-118
Adalbert Stifter - Stanisław Vincenz Jan Wolski s. 121-129
Monografia twórczości Tadeusza Konwickiego Jan Wolski s. 130-133
Śmierć mózgowa a śmierć człowieka Jan Wolski s. 217-239
Tragizm ludzkiego grzechu Jan Wolski s. 219-226
"Bioetica medica : per medici e professionisti della sanità", red. Giovanni Russo, Torino 2009 : [recenzja] Giovanni Russo Jan Wolski s. 258-264
Fundacja Archivum Helveto-Polonicum Jan Wolski s. 261-262
"Kontynenty" - próba całościowego spojrzenia? Marian Kisiel Zbigniew Andres (aut. dzieła rec.) Jan Wolski (aut. dzieła rec.) s. 266-268
Początek życia człowieka : aspekt bioetyczno-teologiczny animacji Jan Wolski s. 277-284
„Donum libertatis” o trudnym darze wolności Jan Wolski s. 305-319
Opowieść rozumiejąca Jan Wolski Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 316-317
Etyczne aspekty wykorzystywania komórek macierzystych w świetle instrukcji „Dignitas personae” Jan Wolski s. 321-338
Krajobrazy Czesława Miłosza Jan Wolski Beata Tarnowska (aut. dzieła rec.) s. 322-324
Sumienie w świetle "Veritatis splendor" Jan Wolski s. 347-360
Diariusz wydarzeń akademickich od końca roku akademickiego 2000/2001 do zjazdu alumnów kursu i w roku akad. 2001 Jan Wolski s. 358-362
"Genuss und Qual. Przyjemność i cierpienie. Aufsätze und Aufzeichnungen", Grzegorz Jaśkiewicz, Jan Wolski (Hg.), Rzeszów 2014 : [recenzja] Adam Sobek Grzegorz Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) Jan Wolski (aut. dzieła rec.) s. 364-367
“Fondamenti e temi di bioetica”, Paolo Merlo, Roma 2009 : [recenzja] Paolo Merlo Jan Wolski s. 368-371
Diariusz wydarzeń seminaryjnych lipiec 1999 – czerwiec 2000 Jan Wolski s. 397-400
Bibliofilska dylogia na temat Miłosza Jan Wolski s. 398-399
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w 2000 roku Jan Wolski s. 400