Tytuł Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ISSN 1899-9573
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
2012, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalna polityka gospodarcza Paweł Antoszak s. 11-28
Kryzys gospodarczy - źródła i propozycje przeciwdziałania Mariusz Bigiel Helena Czakowska Aleksander Grzelak s. 29-38
Produkcja i zużycie biopaliw płynnych w Polsce i na świecie - szanse, zagrożenia, kontrowersje Michał Borychowski s. 39-59
Dostosowania na rynku mięsa w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej Dariusz Czakowski s. 61-74
The national and european agricultural budget for Poland Andrzej Czyżewski Anna Matuszczak s. 75-98
Development of Agriculture in Europe in the context of changes in common agricultural policy after 2013 - Poland's point of view Bazyli Czyżewski Sebastian Stępień s. 99-111
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na małopolski rynek pracy Krzysztof Adam Firlej s. 113-126
Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce Mariusz Kuciński s. 127-148
Rolnictwo krajów najsłabiej rozwiniętych - wybrane aspekty Agnieszka Sapa s. 149-159
Ekonomia a miłosierdzie i miłość bliźniego Stanisław Urban s. 161-178
Cena w kalkulacji kosztów produktu przedsiębiorstwa piekarniczego Rafał Balina s. 181-189
Grupy producentów owoców i warzyw w świetle zmian legislacyjnych Maryla Bieniek-Majka s. 191-198
System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013 Krzysztof Firlej Agnieszka Rydz s. 199-222
Wpływ społeczno-demograficznych determinantów kształtowania się wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych w Polsce Marek Gałązka s. 223-239
Przesłanki oraz mikroekonomiczne determinanty korzystania przez rolników z kredytów bankowych Ryszard Kata s. 241-260
Środki publiczne dla niepublicznych przedszkoli Janina Kotlińska s. 261-276
Wpływ decyzji nadzoru bankowego i banku centralnego w Wielkiej Brytanii na rynek nieruchomości mieszkaniowych w latach 2001-2012 Tomasz Lechowicz s. 277-288
Dzierżawa państwowych gruntów rolnych w polskim systemie prawnym Adam Majchrzak s. 289-311
Koszty produkcji gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim w zależności od typu rolniczego Roman Sass s. 313-328
Przepływy czynników wytwórczych pomiędzy indywidualnymi gospodarstwami rolnymi w Wielkopolsce : na przykładzie gospodarstw z powiatu gostyńskiego Katarzyna Smędzik s. 329-336
Recenzja książki Jana Sikory "Agroturystyka : przedsiębiorczość na obszarach wiejskich" Agnieszka Brelik Jan Sikora (aut. dzieła rec.) s. 353-356
Recenzja książki Krzysztofa Kucharskiego "Gospodarstwa wielkoobszarowe w Wielkopolsce na rynku zbóż i rzepaku po 2003 roku" Mirosława Joachimiak Krzysztof Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 357-360
Recenzja książki Yannos'a Papantoniou "The lessons of the eurozone crisis that should shape the EU's G20 stance" Krystian Kęciek Yannos Papantoniou (aut. dzieła rec.) s. 361-365
Ekonomiczne i społeczne oddziaływanie sieci handlowych na konsumentów oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie lubuskim Mariola Michałowska s. 367-382
Specjalizacja i dywersyfikacja produkcji rolnej na obszarze intensywnego rolnictwa w Wielkopolsce : studium gospodarstw indywidualnych z powiatu gostyńskiego Katarzyna Smędzik s. 383-394
Ekonomiczne determinanty polityki elektroenergetycznej w Polsce i innych krajach UE Małgorzata Ulatowska s. 395-400
Specyfika pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi w kontekście jej wsparcia ze środków UE Rafał Majewski Jakub Staniszewski s. 401-415
Inicjatywy klastrowe w regionach Unii Europejskiej na przykładzie klastrów rolno-żywnościowych w Brandenburgii i Wielkopolsce Mateusz Mikołajczyk Julia Steenbock Marta Śmigla s. 417-426
Determinanty rozwoju oraz ich wpływ na obecny stan produkcji wina gronowego w Polsce Barbara Radziwiłko s. 427-440
Sprawozdanie z konferencji "Etyka i ekonomia w świetle nauczania Benedykta XVI" Mariusz Kuciński s. 441-447