Znaleziono 7 artykułów

Roman Sass

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ wielkości stada i mleczności krów na koszty produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących bydło mleczne Helena Czakowska Roman Sass s. 185-202
Dochodowość gospodarstw mlecznych w wybranych krajach Unii Europejskiej Helena Czakowska Roman Sass s. 187-210
Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin w województwie kujawsko-pomorskim : nowe wyzwanie dla wsi Roman Sass s. 234-249
Reorientacja zawodowa rolników powiatu mogileńskiego - szansa czy konieczność Roman Sass s. 245-260
Koszty produkcji gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim w zależności od typu rolniczego Roman Sass s. 313-328
Możliwości rozwoju gospodarstwa a zainteresowanie reorientacją zawodową rolników i członków rodzin w województwie kujawsko-pomorskim Roman Sass s. 361-374
Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w gospodarstwach rolnych powiększających obszar użytkowanej ziemi w latach 1996–2011 Roman Sass s. 404-421