Znaleziono 11 artykułów

Janina Kotlińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podział dochodów publicznych między państwo a samorząd terytorialny Janina Kotlińska s. 34-52
Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych Janina Kotlińska s. 49-62
Finanse powiatów w świetle ustawy o finansach publicznych Janina Kotlińska s. 59-74
Absolutorium w jednostce samorządu terytorialnego – ocena pracy organu wykonawczego Janina Kotlińska s. 93-110
Podatek od nieruchomości w zewnętrznych strefach obszarów metropolitalnych Polski Zachodniej Janina Kotlińska Maciej J. Nowak s. 103-110
"Człowiek" w systemie podatkowym Janina Kotlińska s. 133-148
Nieprawidłowości w przepisach prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego Janina Kotlińska s. 135-145
Endogeniczne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami samorządowymi Janina Kotlińska s. 172-191
Środki publiczne dla niepublicznych przedszkoli Janina Kotlińska s. 261-276
Wybrane aspekty odrębności działalności innowacyjnej w instytucjach finansowych Janina Kotlińska Grzegorz Kotliński s. 271-280
Edukacja w gminie – wymiar organizacyjny i finansowy Janina Kotlińska s. 296-322