Tytuł Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ISSN 1899-9573
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
2011, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw Maryla Bieniek-Majka s. 11-19
Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków Krzysztof Firlej s. 21-36
Związki potrzeb, popytu i konsumpcji żywności-ujęcie teoretyczne Marek Gałązka Aleksander Grzelak s. 37-46
Ocena pracownika jako zasób wiedzy personalnej w przedsiębiorstwie Anna Kościelniak s. 47-58
Finanse powiatów w świetle ustawy o finansach publicznych Janina Kotlińska s. 59-74
Sektor banków spółdzielczych a strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 Grzegorz Kotliński s. 75-95
Wykorzystanie metod statystycznej analizy przestrzennej w badaniach ekonomicznych Robert Pietrzykowski s. 97-112
Globalizacja a integracja. O różnicach w interpretacji i pomiarze zjawisk ekonomiczno-społecznych Karolina Trojanowska s. 113-132
Wykorzystanie postaci jako instrumentu perswazji w reklamie Katarzyna Liczmańska Agnieszka M. Wiśniewska s. 133-149
Polska polityka rynku pracy na tle europejskim Marek Bednarz s. 153-165
Wzrost gospodarczy a strategie rozwoju polskiego rolnictwa Dariusz Czakowski s. 167-178
Źródła i przebieg kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej Krzysztof Adam Firlej s. 179-191
Kierunki rozwoju gospodarstw mlecznych w Polsce do 2014 roku w świetle analizy SWOT, równań trendu i metody PEST Katarzyna Anna Grajewska s. 193-221
Instytucjonalne zaplecze rynku zbóż i rzepaku w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej Krzysztof Kucharski s. 223-243
Zmiany kosztów pracy w gospodarce narodowej Polski w świetle przepływów międzygałęziowych w latach 1995-2005 Tomasz Kujaczyński s. 245-251
Przepływ impulsów cenowych między krajowymi rynkami rolnymi na przykładzie rynku pszenicy Piotr Kułyk s. 253-264
Mierniki oceny stopnia komercjalizacji i zaangażowania redakcji w strukturę treści czasopism agroekonomicznych : podstawowe współzależności Piotr Łuczak s. 265-283
Wsparcie teleinformatyczne aktywizacji edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych - propozycja rozwiązania Emilia Mikołajewska Dariusz Mikołajewski s. 285-294
Zależności pomiędzy efektywnością ekonomiczną i zrównoważeniem środowiskowym w gospodarstwach indywidualnych z obszaru intensywnego rolnictwa : na przykładzie gospodarstw FADN z powiatu gostyńskiego Katarzyna Smędzik s. 295-304
Zasada odpowiedzialności fundamentem globalnej ekonomii Mariusz Kuciński s. 307-316
Recenzja książki Zofii Szalczyk i Anny Matuszczak "Fundusze unijne dla gospodarki żywnościowej" Walenty Poczta s. 317-319
Budowa wizerunku marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych Katarzyna Liczmańska s. 321-334
Wyznaczniki dostosowań ekonomicznych w gospodarstwach mleczarskich w regionie UE w 2005-2008 Marta Śmigla s. 335-354
Convention of high scientific value Wojciech Jurkiewicz s. 355-370