Znaleziono 5 artykułów

Anna Kościelniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena pracownika jako zasób wiedzy personalnej w przedsiębiorstwie Anna Kościelniak s. 47-58
Skuteczne motywowanie - klucz do sukcesu przedsiębiorstwa Anna Kościelniak s. 57-74
Transformacja demograficzna polski w dobie przemian gospodarczych Anna Kościelniak s. 101-110
Rola ekonomii społecznej w środowiskach wiejskich na tle gospodarki rynkowej Polski Anna Kościelniak s. 117-132
Podmioty ekonomii społecznej jako alternatywa dla zjawiska wykluczenia społecznego Anna Kościelniak s. 119-132