Tytuł Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ISSN 1899-9573
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
2008, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzajemne dostosowania w procesach globalizacji i ich koordynacja Andrzej Czyżewski s. 9-23
Związki gospodarstw rolnych z rynkiem z perspektywy mierników intensywności - na podstawie doświadczeń Polski po roku 1990 Aleksander Grzelak s. 25-49
Empiryczne szacowanie zależności ekonomicznych Bogusław Guzik s. 51-72
Zmiany struktur wytwórczych w gospodarce żywnościowej w świetle przepływów międzygałęziowych Tomasz Kujaczyński s. 73-86
Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu Katarzyna Liczmańska s. 87-99
Racjonalność w warunkach globalizacji na przykładzie modelu rozwoju rolnictwa Anna Matuszczak s. 101-115
Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku Wiesława Przybylska-Kapuścińska s. 117-137
Ograniczenia rozwoju sektora MSP w Polsce po 1990 roku Dabuta Andrzejczyk s. 141-161
Stabilizacja rynków rolnych i modernizacja rolnictwa versus cele socjalne w Polsce w świetle ustaw budżetowych (1991-2008) Andrzej Czyżewski Anna Matuszczak s. 163-185
Dochodowość gospodarstw mlecznych w wybranych krajach Unii Europejskiej Helena Czakowska Roman Sass s. 187-210
Rachunek kosztów docelowych jako narzędzie współczesnej rachunkowości zarządczej Marek Gałązka s. 211-231
Statystyczne metody szacowania atrakcyjności lokalizacji mieszkań Bogusław Guzik s. 233-250
Promocja produktów ekologicznych na przykładzie przetwórni ekologicznych Ewa Koreleska s. 251-256
Analiza funkcjonowania programów MFW na przykładzie udogodnienia na rzecz redukcji ubóstwa i wzrostu gospodarczego- PRG : povetry Reduction and Growth Facility Killion Munyama s. 257-279
Strategia podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii : przypadek KPSW w Bydgoszczy Krystyna Muzalewska s. 283-285
Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolniczej w Polsce, "Wiadomości ubezpieczeniowe", Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), maj 2008 J. Handschke Agnieszka Poczta-Wajda K. Łyskawa s. 287-292
Dostosowanie rynkowe w sektorze rolno-żywnościowym krajów wysokorozwiniętych w wyniku postanowień rundy urugwajskiej Agnieszka Poczta-Wajda s. 293-301
Sprawozdanie z XV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu "Kokurencyjność w agrobiznesie", Lublin 2008 Aleksander Grzelak Anna Matuszczak s. 303-305