Znaleziono 4 artykuły

Piotr Kułyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego Piotr Kułyk Mariola Michałowska Paulina Paluszkiewicz s. 43-53
Konwergencja w polityce gospodarczej w krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego Piotr Kułyk s. 87-95
Przepływ impulsów cenowych między krajowymi rynkami rolnymi na przykładzie rynku pszenicy Piotr Kułyk s. 253-264
Recenzja monografii Andrzeja Czyżewskiego i Joanny Strońskiej-Ziemann pt. Obszary wiejskie w podregionie pilskim przez i po akcesji Polski do UE Piotr Kułyk Andrzej Czyżewski (aut. dzieła rec.) Joanna Strońska-Ziemann (aut. dzieła rec.) s. 267-272