Znaleziono 6 artykułów

Mariola Michałowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego Piotr Kułyk Mariola Michałowska Paulina Paluszkiewicz s. 43-53
Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych Mariola Michałowska s. 67-77
Kształtowanie lojalności nabywców w dobie konkurencji Mariola Michałowska s. 229-239
Działania marketingowe małych i średnich przedsiębiorstw na tle przemian strukturalnych zachodzących w handlu na przykładzie województwa lubuskiego Mariola Michałowska s. 327-339
Wpływ komunikacji marketingowej na efektywność i skuteczność sprzedaży w świetle przeprowadzonych badań Mariola Michałowska s. 330-338
Ekonomiczne i społeczne oddziaływanie sieci handlowych na konsumentów oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie lubuskim Mariola Michałowska s. 367-382