Znaleziono 2 artykuły

Joanna Strońska-Ziemann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recenzja monografii Andrzeja Czyżewskiego i Joanny Strońskiej-Ziemann pt. Obszary wiejskie w podregionie pilskim przez i po akcesji Polski do UE Piotr Kułyk Andrzej Czyżewski (aut. dzieła rec.) Joanna Strońska-Ziemann (aut. dzieła rec.) s. 267-272
Rozwój obszarów wiejskich w podregionie pilskim – podobieństwa i różnice Katarzyna Smędzik-Ambroży Joanna Strońska-Ziemann s. 422-431