Znaleziono 2 artykuły

Katarzyna Smędzik-Ambroży

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja finansowa indywidualnych gospodarstw rolnych FADN z obszarów o odmiennych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa : podobieństwa i różnice Katarzyna Smędzik-Ambroży s. 233-245
Rozwój obszarów wiejskich w podregionie pilskim – podobieństwa i różnice Katarzyna Smędzik-Ambroży Joanna Strońska-Ziemann s. 422-431