Tytuł Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ISSN 1899-9573
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
2010, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarowanie gruntami rolnymi w Polsce : propozycje zmian Andrzej Czyżewski Sebastian Stępień s. 11-27
Cena solidarności Europy w kontekście problemów zadłużeniowych Grecji Błażej Dudkiewicz s. 29-35
Wieloczynnikowa ocena wrażliwości zysku operacyjnego jako narzędzie rachunkowości zarządczej Marek Gałązka s. 37-44
Wybrane zagadnienia obecnego kryzysu ekonomicznego Aleksander Grzelak s. 45-56
Skuteczne motywowanie - klucz do sukcesu przedsiębiorstwa Anna Kościelniak s. 57-74
Zmiany struktur gospodarki polskiej po 1989 roku w świetle przepływów międzygałęziowych Tomasz Kujaczyński s. 75-85
Konwergencja w polityce gospodarczej w krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego Piotr Kułyk s. 87-95
Wybrane międzynarodowe instytucje finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego Killion Munyama s. 97-106
Harmonizacja hiszpańskiego prawa bankowego w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia Grzegorz Paluszak s. 107-121
Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Katarzyna Liczmańska Agnieszka M. Wiśniewska s. 123-134
Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - ujęcie regionalne Danuta Andrzejczyk s. 137-152
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy a rozwój agroturystyki Agnieszka Brelik s. 153-162
Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych Krzysztof Firlej s. 163-175
Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysokoprocentowych Katarzyna Liczmańska s. 177-187
Zaopatrzenie materiałowe oraz tworzenie i rozdysponowanie podaży produktów przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej Aldona Mrówczyńska-Kamińska s. 189-209
Ewolucja systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej Patrycja Purgał s. 211-229
Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się Agnieszka Sapa s. 231-244
Reorientacja zawodowa rolników powiatu mogileńskiego - szansa czy konieczność Roman Sass s. 245-260
Skala produkcji a efektywność różnych typów indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA Katarzyna Smędzik s. 261-273
Konkurencyjność europejskich koncernów energetycznych na rynku energii elektrycznej Małgorzata Ulatowska s. 275-285
Ekonomia zbawienia - między potrzebą a pełnią Paweł Leigib s. 289-293
OECD Report entitled "Developments in land markets: private sector investment in farmland and agriculture infrastructure" - discussions remarks Andrzej Czyżewski Adam Majchrzak s. 295-303
Sytuacja finansowa gospodarstw mleczarskich s. 305-315
Globalizacja a dysproporcje w rozwoju gospodarczym Karolina Trojanowska s. 317-334
Sprawozdanie z polsko-ukraińskiego seminarium naukowego pt. "Ekonomia integrującej się Europy", Bydgoszcz 2010 Anna Matuszczak s. 335-337