Tytuł Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ISSN 1899-9573
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
2009, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej Andrzej Czyżewski s. 11-28
Analiza wrażliwości rynkowej wartości dodanej Marek Gałązka s. 29-55
Efektywność powiązań gospodarstw rolnych z otoczeniem w świetle doświadczeń Polski po 1990 roku Aleksander Grzelak s. 57-74
Propozycja metody szacowania efektywności instytucji non profit Bogusław Guzik s. 75-92
Wykorzystanie bilansu przepływów międzygałęziowych do analizy zmian struktur gospodarczych na przykładzie Polski Tomasz Kujaczyński s. 93-100
Transformacja demograficzna polski w dobie przemian gospodarczych Anna Kościelniak s. 101-110
Skutki systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 i EMAS Władysława Łuczka-Bakuła s. 111-123
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym Anna Matuszczak s. 125-141
Istota inicjatywy MFW i Banku Światowego na rzecz zmniejszenia zadłużenia krajów najbiedniejszych Killion Munyama s. 143-152
Kwestia kosztów transakcyjnych w aspekcie ograniczania ryzyka i stabilizacji produkcji trzody chlewnej Sebastian Stępień s. 153-164
Przepływy finansowe między Polską a UE po integracji w sektorze rolnym; próba określenia beneficjentów Andrzej Czyżewski Agnieszka Poczta-Wajda Agnieszka Sapa s. 167-184
Wpływ wielkości stada i mleczności krów na koszty produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących bydło mleczne Helena Czakowska Roman Sass s. 185-202
Konkurencyjność rynku mięsa w Polsce na tle krajów wspólnoty Joanna Danilczuk-Zembrzuska s. 203-222
Trafności prognoz koniunktury przemysłowej w zakresie produkcji sprzedanej Bogusław Guzik s. 223-237
Inwestycje japońskie w województwie kujawsko-pomorskim Maria Kola-Bezka s. 239-252
Identyfikacja potrzeb mieszkańców regionu oraz możliwości ich zaspokajania metodą PRA w marketingu terytorialnym Ewa Koreleska s. 253-261
Architektura marki znaczącym elementem w procesie budowania marek produktowych Katarzyna Liczmańska s. 263-273
Koncentracja przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie wielkopolskim Katarzyna Smędzik s. 275-287
O nową jakość kształcenia na studiach ekonomicznych Krystyna Muzalewska Małgorzata Solińska s. 291-295
Nota bibliograficzna książki J. St. Zegara "Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej" Katarzyna Smędzik s. 297-300
Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po 1990 roku : próba określenia intensywności i efektywności Aleksander Grzelak s. 301-307
Internacjonalizacja studiów ekonomicznych - doświadczenia KPSW w Bydgoszczy Helena Czakowska Małgorzata Solińska s. 309-312