Znaleziono 4 artykuły

Killion Munyama

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w warunkach globalnego kryzysu finansowego Killion Munyama s. 53-58
Wybrane międzynarodowe instytucje finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego Killion Munyama s. 97-106
Istota inicjatywy MFW i Banku Światowego na rzecz zmniejszenia zadłużenia krajów najbiedniejszych Killion Munyama s. 143-152
Analiza funkcjonowania programów MFW na przykładzie udogodnienia na rzecz redukcji ubóstwa i wzrostu gospodarczego- PRG : povetry Reduction and Growth Facility Killion Munyama s. 257-279