Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Sapa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rolnictwo krajów najsłabiej rozwiniętych - wybrane aspekty Agnieszka Sapa s. 149-159
Przepływy finansowe między Polską a UE po integracji w sektorze rolnym; próba określenia beneficjentów Andrzej Czyżewski Agnieszka Poczta-Wajda Agnieszka Sapa s. 167-184
Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się Agnieszka Sapa s. 231-244