Tytuł Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ISSN 1899-9573
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
2015, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tendencje rozwoju światowego handlu rybami i produktami rybnymi w okresie powojennym Renata Knap s. 11-33
Podział dochodów publicznych między państwo a samorząd terytorialny Janina Kotlińska s. 34-52
Wielkopolskie rolnictwo w latach poprzedzających III RP (1772–1989) – zmiany gospodarcze i administracyjne Marcin Kościelniak s. 53-69
Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce Małgorzata Kożuch s. 70-89
Identyfikacja wzorców konsumpcji żywności w Polsce Mariola Kwasek s. 90-117
Współpraca podmiotów na rzecz kreowania i wzmocnienia wizerunku regionu turystycznego – perspektywa teorii sieci Elżbieta Nawrocka s. 118-130
Potencjalne skutki multilateralnej liberalizacji wymiany dla światowego handlu olejami roślinnymi Karolina Pawlak s. 131-144
Ubytek ziemi rolniczej w Polsce w długim okresie : wybrane problemy Joanna Szymańska s. 145-163
Racjonalne zagospodarowanie funduszy PROW Anna Brzozowska Dagmara Bubel s. 167-186
Evaluation of human capital and its impact on economic results of farms engaged in non-agricultural activity in Poland Theodore R. Alter Piotr Bórawski James W. Dunn s. 187-201
Wybrane uwarunkowania rozwoju branży hotelarskiej w Polsce Krzysztof Firlej Beata Spychalska s. 202-221
Jakość i warunki życia – perspektywa mieszkańców i statystyk opisujących miasta na przykładzie Bydgoszczy, Torunia i Włocławka Agnieszka Jeran s. 222-235
Zmiany w regulatorach płatności w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej i ich oddziaływanie na ochronę środowiska obszarów wiejskich w Wielkopolsce po 2003 roku Mirosława Joachimiak s. 236-258
Krytyczny stan sektora rolnego i sposoby jego przezwyciężenia Petro Khomyn s. 259-275
Konkurencyjność ekologicznych gospodarstw rolnych w ocenie producentów i konsumentów Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 276-288
Uwarunkowania globalnego kryzysu finansowego w świetle wyników dotychczasowych badań Leszek Leśniewski s. 289-310
Zróżnicowanie regionalne w produkcji zwierzęcej w Polsce w latach 1999–2013 – tendencje zmian, obszary koncentracji Anna Olszańska s. 311-323
Konwergencja gospodarcza i formy dyfuzji rozwoju w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Maciej Smętkowski s. 324-338
O stanie integracji unijnych rynków usług na podstawie danych statystycznych dotyczących mobilności osób Alina Szypulewska-Porczyńska s. 339-363
Rola małych gospodarstw rolniczych w procesie przemian strukturalnych polskiego rolnictwa Adam Wąs s. 364-382
Recenzja książki Anny Matuszczak pt.: Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia Dorota Czykier-Wierzba Anna Matuszczak (aut. dzieła rec.) s. 385-390
Ekonomiczna analiza przepisów prawnych o sprzedaży konsumenckiej Emilia Wieczorek s. 391-405
Przestrzenne zróżnicowanie wybranych struktur rolnych w Polsce w ujęciu dynamicznym : z zastosowaniem metod taksonomicznych Jadwiga Bożek s. 406-421
Jak branża odzieżowa dostosowuje się do warunków koniunktury gospodarczej w Polsce Małgorzata Figler s. 422-434
Wpływ rejonizacji na poziom kształcenia w publicznych szkołach podstawowych w Bydgoszczy Dorota Krispin s. 435-453
Konkurencyjność polskich producentów taboru szynowego w świetle doświadczeń wybranych firm Anna Wesołowska-Janiak s. 454-461
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Jeden świat – wiele kultur” Janusz Kutta s. 462-463