Znaleziono 4 artykuły

Helena Czakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryzys gospodarczy - źródła i propozycje przeciwdziałania Mariusz Bigiel Helena Czakowska Aleksander Grzelak s. 29-38
Wpływ wielkości stada i mleczności krów na koszty produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących bydło mleczne Helena Czakowska Roman Sass s. 185-202
Dochodowość gospodarstw mlecznych w wybranych krajach Unii Europejskiej Helena Czakowska Roman Sass s. 187-210
Internacjonalizacja studiów ekonomicznych - doświadczenia KPSW w Bydgoszczy Helena Czakowska Małgorzata Solińska s. 309-312