Tytuł Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ISSN 1899-9573
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
2014, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zajmująca ekonometria – dynamika myśli i dokonań Beata Bazeli s. 11-20
Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki – doświadczenia i przyszłość Andrzej Czyżewski Aleksander Grzelak s. 21-32
Облік у сфері інформаційної функції Petro Khomyn s. 33-48
Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych Janina Kotlińska s. 49-62
The evolution of agriculture policy in the United States, the European Union and China – experiences and prospects after 2013 Krzysztof Mucha Jakub Staniszewski Marta Śmigla s. 63-75
Współczesne procesy metropolizacji w Europie Magdalena Salik s. 76-87
Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w dobie globalizacji Maja Żychlewicz s. 88-100
Zróżnicowanie wynagrodzeń w przekroju gałęzi przemysłu w Polsce Paweł Antoszak s. 103-115
Determinanty konkurencyjności grup producentów owoców i warzyw – studium przypadku Maryla Bieniek-Majka s. 116-125
Czy produkcja biopaliw w Polsce wspiera zrównoważony rozwój rolnictwa? Refleksje na marginesie perspektyw rozwoju biogospodarki Michał Borychowski s. 126-141
Struktura i szacowanie kosztów transakcyjnych na rynku akcji Marek Kociński s. 142-152
Симбіоз засад фінансово-економічного регулювання розвитку аграрного сектору Iryna Khomyn s. 153-171
Endogeniczne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami samorządowymi Janina Kotlińska s. 172-191
Ocena rynku offshoringowego w Polsce na tle jej konkurentów w europie środkowo-wschodniej Hanna Lorencowicz s. 192-205
Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 2011–2012 Beata Olszewska-Łabędź s. 206-217
Regionalne zmiany produkcji mleka w Polsce – stan i przyczyny Andrzej Parzonko s. 218-233
Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin w województwie kujawsko-pomorskim : nowe wyzwanie dla wsi Roman Sass s. 234-249
Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej Katarzyna Stabryła-Chudzio s. 250-265
Doradztwo rolnicze, jako element instytucjonalnego otoczenia polskiej wsi Jakub Staniszewski s. 266-276
The question of demography as an approach to the family’s budget: plans, results, challenges and struggles of the Hungarian government Attila Fulop s. 279-284
Kyrgyzstan: political instability – the main threat of socio-economic development of the country Zhanat Dzhamankulov s. 285-288
„One World – Many cultures” – universal formula of coexistence human Iskender Isamidinov s. 289-292
Księstwa i książęta w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów Mariusz Kowalski s. 293-318
Społeczno-ekonomiczne „choroby” Ukrainy Iryna Dreichuk s. 337-348
Zróżnicowanie ubezpieczeń społecznych rolników w wybranych krajach Europy Daniel Musiał s. 349-361
Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu "Jeden świat - wiele kultur" pt. "Współczesne wyzwania rozwoju społecznego i gospodarczego" s. 362-363