Znaleziono 3 artykuły

Iryna Khomyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problems of development of the agricultural sector of Ukraine in the context of defects financial and economic regulation Iryna Khomyn s. 69-79
Симбіоз засад фінансово-економічного регулювання розвитку аграрного сектору Iryna Khomyn s. 153-171
Finansowanie sektora rolniczego : aspekty prawno-ekonomiczne Iryna Khomyn s. 157-174