Znaleziono 4 artykuły

Michał Borychowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy pomiaru rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych wskaźników Michał Borychowski Jakub Staniszewski Bartosz Zagierski s. 28-43
Produkcja i zużycie biopaliw płynnych w Polsce i na świecie - szanse, zagrożenia, kontrowersje Michał Borychowski s. 39-59
Czy produkcja biopaliw w Polsce wspiera zrównoważony rozwój rolnictwa? Refleksje na marginesie perspektyw rozwoju biogospodarki Michał Borychowski s. 126-141
Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw płynnych w Polsce i Niemczech po 2004 roku Michał Borychowski s. 513-522