Znaleziono 9 artykułów

Aleksander Grzelak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki – doświadczenia i przyszłość Andrzej Czyżewski Aleksander Grzelak s. 21-32
Związki gospodarstw rolnych z rynkiem z perspektywy mierników intensywności - na podstawie doświadczeń Polski po roku 1990 Aleksander Grzelak s. 25-49
Kryzys gospodarczy - źródła i propozycje przeciwdziałania Mariusz Bigiel Helena Czakowska Aleksander Grzelak s. 29-38
Związki potrzeb, popytu i konsumpcji żywności-ujęcie teoretyczne Marek Gałązka Aleksander Grzelak s. 37-46
Wybrane zagadnienia obecnego kryzysu ekonomicznego Aleksander Grzelak s. 45-56
Efektywność powiązań gospodarstw rolnych z otoczeniem w świetle doświadczeń Polski po 1990 roku Aleksander Grzelak s. 57-74
Tendencje konsumpcji żywności w Polsce na tle uwarunkowań globalnych Marek Gałązka Aleksander Grzelak s. 223-241
Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po 1990 roku : próba określenia intensywności i efektywności Aleksander Grzelak s. 301-307
Sprawozdanie z XV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu "Kokurencyjność w agrobiznesie", Lublin 2008 Aleksander Grzelak Anna Matuszczak s. 303-305