Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Parzonko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Macroeconomic Conditions of Economic and Organisational Changes in Polish Dairy Farms in the Period 1989–2009 Andrzej Parzonko s. 27-39
Uwarunkowania rynkowe funkcjonowania rodzinnych gospodarstw mlecznych Andrzej Parzonko s. 127-135
Kierunki rozwoju rodzinnych gospodarstw rolniczych w perspekty wie zmieniającej się Wspólnej Polityki Rolnej UE Andrzej Parzonko s. 143-163
    Zacytuj
  • Udostępnij
Regionalne zmiany produkcji mleka w Polsce – stan i przyczyny Andrzej Parzonko s. 218-233
Rachunek kosztów normatywnych na przykładzie gospodarstwa mlecznego z wykorzystaniem rozwiązań niemieckich (KTBL) Andrzej Parzonko s. 342-348
Zewnętrzne źródła finansowania działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwach rolniczych : stan dotychczasowy i propozycje administracyjne na lata 2014-2020 Andrzej Parzonko s. 358-368