Tytuł Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ISSN 1899-9573
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
2013, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potrzeby społeczne w zakresie pracy i niektóre z konsekwencji ich ograniczonej realizacji Marek Bednarz s. 11-27
Zasady zrównoważonego rozwoju w świetle polityki ekologicznej państwa Aleksandra Brochocka s. 29-45
Rynek i polityka w procesie zrównoważonego rozwoju rolnictwa Barbara Chmielewska s. 47-78
Alians strategiczny jako droga do innowacji Jacek Chwałek s. 79-89
Rola ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu w dobie globalizacji Zbigniew Galor Sławomir Kalinowski Tomasz Kujaczyński s. 91-104
Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Partnerstwa Wschodniego i jego potencjalny wpływ na Wspólną Politykę Rolną Andrzej Grzyb Tomasz Pilawka s. 105-117
Podmioty ekonomii społecznej jako alternatywa dla zjawiska wykluczenia społecznego Anna Kościelniak s. 119-132
"Człowiek" w systemie podatkowym Janina Kotlińska s. 133-148
Conditions and prospects of development of modern Russia Tamara E. Kuzniecowa Nikita A. Lebidiew s. 149-168
Współpraca z sieciami handlowymi jako dostosowanie się producentów owoców i warzyw do wymagań współczesnego rynku Maryla Bieniek-Majka s. 171-180
Dostosowania podażowe na wybranych rynkach produktów rolnych w Polsce w latach 1995-2012 Dariusz Czakowski s. 181-197
Czy efektom synergii nie sprzyja indywidualizm? Przykład gospodarstw zrzeszonych Marta Domagalska-Grędys s. 199-210
Innowacyjność jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów Krzysztof Adam Firlej s. 211-221
Tendencje konsumpcji żywności w Polsce na tle uwarunkowań globalnych Marek Gałązka Aleksander Grzelak s. 223-241
Bankowość relacyjna a dostęp rolników do usług finansowych Ryszard Kata s. 243-263
Tendencje w spożyciu mięsa na świecie Mariola Kwasek s. 265-284
Cena versus marka w procesie budowania lojalności konsumenckiej Katarzyna Liczmańska s. 285-295
Oddziaływanie instytucji na podejmowanie i realizację działań prośrodowiskowych na obszarach wiejskich Teresa Miś s. 297-321
Znaczenie importu w zaopatrzeniu materiałowym polskiego i niemieckiego sektora rolno-żywnościowego Aldona Mrówczyńska-Kamińska s. 323-332
Pozycja konkurencyjna głównych producentów i eksporterów produktów pochodzenia zwierzęcego w handlu wewnątrzwspólnotowym Karolina Pawlak s. 333-349
Development of industry of Ukraine: experience and perspective of Eurointegration Aleksandr Kulakov Olga Popova s. 351-360
Możliwości rozwoju gospodarstwa a zainteresowanie reorientacją zawodową rolników i członków rodzin w województwie kujawsko-pomorskim Roman Sass s. 361-374
Zróżnicowanie gospodarstw mlecznych FADN w regionach Unii Europejskiej w 2009 roku Marta Śmigla s. 375-386
Ekonomia, środowisko, człowiek : kwestia ekologiczna dzisiaj Flavio Felice s. 389-403
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski Maciej Dzikuć s. 405-421
Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce Bazyli Czyżewski s. 423-424
Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej Karol Kociszewski s. 425-434
Stopień urynkowienia gospodarki jako element konwergencji regionów na przykładzie republik nadbałtyckich Agnieszka Borkowska s. 435-448
Wpływ kwot mlecznych na sytuację w branży mlecznej w Polsce i w Estonii oraz przewidywany scenariusz po roku 2015 Katarzyna Kosiak s. 449-462
Efektywność polityki społecznej i jej wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną w wybranych krajach UE Łukasz Kryszak s. 463-479