Znaleziono 6 artykułów

Katarzyna Smędzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skala produkcji a efektywność różnych typów indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA Katarzyna Smędzik s. 261-273
Koncentracja przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie wielkopolskim Katarzyna Smędzik s. 275-287
Zależności pomiędzy efektywnością ekonomiczną i zrównoważeniem środowiskowym w gospodarstwach indywidualnych z obszaru intensywnego rolnictwa : na przykładzie gospodarstw FADN z powiatu gostyńskiego Katarzyna Smędzik s. 295-304
Nota bibliograficzna książki J. St. Zegara "Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej" Katarzyna Smędzik s. 297-300
Przepływy czynników wytwórczych pomiędzy indywidualnymi gospodarstwami rolnymi w Wielkopolsce : na przykładzie gospodarstw z powiatu gostyńskiego Katarzyna Smędzik s. 329-336
Specjalizacja i dywersyfikacja produkcji rolnej na obszarze intensywnego rolnictwa w Wielkopolsce : studium gospodarstw indywidualnych z powiatu gostyńskiego Katarzyna Smędzik s. 383-394