Znaleziono 6 artykułów

Marek Gałązka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza wrażliwości rynkowej wartości dodanej Marek Gałązka s. 29-55
Wieloczynnikowa ocena wrażliwości zysku operacyjnego jako narzędzie rachunkowości zarządczej Marek Gałązka s. 37-44
Związki potrzeb, popytu i konsumpcji żywności-ujęcie teoretyczne Marek Gałązka Aleksander Grzelak s. 37-46
Rachunek kosztów docelowych jako narzędzie współczesnej rachunkowości zarządczej Marek Gałązka s. 211-231
Wpływ społeczno-demograficznych determinantów kształtowania się wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych w Polsce Marek Gałązka s. 223-239
Tendencje konsumpcji żywności w Polsce na tle uwarunkowań globalnych Marek Gałązka Aleksander Grzelak s. 223-241