Znaleziono 6 artykułów

Sebastian Stępień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarowanie gruntami rolnymi w Polsce : propozycje zmian Andrzej Czyżewski Sebastian Stępień s. 11-27
Development of Agriculture in Europe in the context of changes in common agricultural policy after 2013 - Poland's point of view Bazyli Czyżewski Sebastian Stępień s. 99-111
Kwestia kosztów transakcyjnych w aspekcie ograniczania ryzyka i stabilizacji produkcji trzody chlewnej Sebastian Stępień s. 153-164
Wydatki budżetowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 : problem niedoboru środków Andrzej Czyżewski Sebastian Stępień s. 159-172
Specyfika wahań cyklicznych w sektorze wieprzowiny – ocena w skali globalnej i wybranych krajów na świecie Sebastian Stępień s. 273-285
Edukacja jako istotny składnik kapitału ludzkiego wpływający na zróżnicowanie regionalne Greta Poszwa Sebastian Stępień s. 447-476