Znaleziono 2 artykuły

Ewa Koreleska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Promocja produktów ekologicznych na przykładzie przetwórni ekologicznych Ewa Koreleska s. 251-256
Identyfikacja potrzeb mieszkańców regionu oraz możliwości ich zaspokajania metodą PRA w marketingu terytorialnym Ewa Koreleska s. 253-261