Znaleziono 11 artykułów

Katarzyna Liczmańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
A Strong Brand as a Determinant of Purchase the Case of Sectors, where Advertising in Mass Mesia Is Banned- on the Example of the Polish Spirits Sector Katarzyna Liczmańska Agnieszka M. Wiśniewska s. 83-98
Znaczenie marki jako instrumentu oddziaływania rynkowego w sektorze MŚP Katarzyna Liczmańska s. 86-95
Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu Katarzyna Liczmańska s. 87-99
Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego Katarzyna Liczmańska s. 107-118
Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Katarzyna Liczmańska Agnieszka M. Wiśniewska s. 123-134
Wykorzystanie postaci jako instrumentu perswazji w reklamie Katarzyna Liczmańska Agnieszka M. Wiśniewska s. 133-149
Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysokoprocentowych Katarzyna Liczmańska s. 177-187
Architektura marki znaczącym elementem w procesie budowania marek produktowych Katarzyna Liczmańska s. 263-273
Cena versus marka w procesie budowania lojalności konsumenckiej Katarzyna Liczmańska s. 285-295
Budowa wizerunku marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych Katarzyna Liczmańska s. 321-334
Silna marka jako kluczowy instrument budowania przewagi konkurencyjnej w sektorze alkoholi wysokoprocentowych Katarzyna Liczmańska s. 327-338