Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Poczta-Wajda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przepływy finansowe między Polską a UE po integracji w sektorze rolnym; próba określenia beneficjentów Andrzej Czyżewski Agnieszka Poczta-Wajda Agnieszka Sapa s. 167-184
Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolniczej w Polsce, "Wiadomości ubezpieczeniowe", Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), maj 2008 J. Handschke Agnieszka Poczta-Wajda K. Łyskawa s. 287-292
Dostosowanie rynkowe w sektorze rolno-żywnościowym krajów wysokorozwiniętych w wyniku postanowień rundy urugwajskiej Agnieszka Poczta-Wajda s. 293-301