Znaleziono 6 artykułów

Dariusz Czakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dostosowania na rynku mięsa w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej Dariusz Czakowski s. 61-74
Rynek roślin okopowych w Polsce : poziom, dynamika i uwarunkowania rozwoju Dariusz Czakowski s. 147-157
Konkurencyjność międzynarodowa podstawowych produktów rolnych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej (1994–2013) Dariusz Czakowski s. 161-180
Wzrost gospodarczy a strategie rozwoju polskiego rolnictwa Dariusz Czakowski s. 167-178
Dostosowania podażowe na wybranych rynkach produktów rolnych w Polsce w latach 1995-2012 Dariusz Czakowski s. 181-197
Tendencje w kształtowaniu się cen skupu podstawowych produktów roślinnych przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej (1994–2013) Dariusz Czakowski s. 247-260