Znaleziono 3 artykuły

Grzegorz Kotliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sektor banków spółdzielczych a strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 Grzegorz Kotliński s. 75-95
Wybrane aspekty odrębności działalności innowacyjnej w instytucjach finansowych Janina Kotlińska Grzegorz Kotliński s. 271-280
Outsourcing w gospodarce finansowej banków komercyjnych Grzegorz Kotliński s. 321-328