Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka M. Wiśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
A Strong Brand as a Determinant of Purchase the Case of Sectors, where Advertising in Mass Mesia Is Banned- on the Example of the Polish Spirits Sector Katarzyna Liczmańska Agnieszka M. Wiśniewska s. 83-98
Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Katarzyna Liczmańska Agnieszka M. Wiśniewska s. 123-134
Wykorzystanie postaci jako instrumentu perswazji w reklamie Katarzyna Liczmańska Agnieszka M. Wiśniewska s. 133-149