Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Kucharski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytucjonalne zaplecze rynku zbóż i rzepaku w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej Krzysztof Kucharski s. 223-243
Recenzja książki Krzysztofa Kucharskiego "Gospodarstwa wielkoobszarowe w Wielkopolsce na rynku zbóż i rzepaku po 2003 roku" Mirosława Joachimiak Krzysztof Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 357-360