Znaleziono 4 artykuły

Krzysztof Adam Firlej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapitał ludzki w polskiej gospodarce w świetle założeń nowej polityki spójności Unii Europejskiej Krzysztof Adam Firlej s. 55-68
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na małopolski rynek pracy Krzysztof Adam Firlej s. 113-126
Źródła i przebieg kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej Krzysztof Adam Firlej s. 179-191
Innowacyjność jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów Krzysztof Adam Firlej s. 211-221