Znaleziono 2 artykuły

Walenty Poczta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania kapitału ludzkiego w polskim rolnictwie Aldona Mrówczyńska-Kamińska Walenty Poczta s. 309-316
Recenzja książki Zofii Szalczyk i Anny Matuszczak "Fundusze unijne dla gospodarki żywnościowej" Walenty Poczta s. 317-319