Znaleziono 6 artykułów

Marek Bednarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potrzeby społeczne w zakresie pracy i niektóre z konsekwencji ich ograniczonej realizacji Marek Bednarz s. 11-27
Aksjologia i praktyka polityczna Marek Bednarz s. 51-60
Zabezpieczenie społeczne jako forma ochrony warunków życia Marek Bednarz Maria Orłowska-Bednarz s. 55-76
Polska polityka rynku pracy na tle europejskim Marek Bednarz s. 153-165
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Europa Regionów" Marek Bednarz s. 183-184
Chojna i gminy ościenne : kronika wydarzeń za rok 2009 Marek Bednarz s. 366-377