Znaleziono 6 artykułów

Krzysztof Firlej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków Krzysztof Firlej s. 21-36
Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym Krzysztof Firlej s. 27-39
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ewolucja systemu doradztwa rolniczego Unii Europejskiej ostatniej dekady Krzysztof Firlej Agnieszka Rydz s. 104-116
Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych Krzysztof Firlej s. 163-175
System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013 Krzysztof Firlej Agnieszka Rydz s. 199-222
Wybrane uwarunkowania rozwoju branży hotelarskiej w Polsce Krzysztof Firlej Beata Spychalska s. 202-221