Znaleziono 4 artykuły

Tomasz Lechowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka banku centralnego Wielkiej Brytanii wyrażona w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego Tomasz Lechowicz s. 37-50
Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii Tomasz Lechowicz s. 94-102
Financing Commercial Property in Poland and the UK Tomasz Lechowicz s. 143-151
Wpływ decyzji nadzoru bankowego i banku centralnego w Wielkiej Brytanii na rynek nieruchomości mieszkaniowych w latach 2001-2012 Tomasz Lechowicz s. 277-288