Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Problemy Profesjologii
2006, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9-10
Ergonomia jako stosowana dyscyplina naukowa : (zagadnienia metodologiczne) Anna Kotuła Paweł Żukowski s. 13-27
Pedagogika pracy wobec zmian zachodzących w pracy zawodowej Zdzisław Wołk s. 29-43
Orientacja i poradnictwo zawodowe jako pomoc w rozwoju zawodowym Elżbieta Podoska-Filipowicz s. 45-50
Holistyczny człowiek a potencjał pracy Iwona Korcz Bogusław Pietrulewicz s. 51-60
Nowatorstwo w rozwiązywaniu problemów edukacji i pracy zawodowej : podsumowanie międzynarodowej konferencji naukowej w Uniwersytecie Zielonogórskim "Praca - Zawód - Rynek Pracy" Zygmunt Wiatrowski s. 61-65
Problemy projektowania i wykorzystywania multimediów w praktyce zawodowej nauczycieli Eunika Baron-Polańczyk s. 69-95
Wymagania rynku pracy w kontekście budowania kariery zawodowej Janina Poczęsna s. 97-111
Wybrane elementy organizacyjno-prawne edukacji zawodowej młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Anna Ziętek s. 115-126
Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników w Centrum Kształcenia Ustawicznego na przykładzie Ośrodka Szkolenia Kursowego "MADA" Adam Muszyński s. 127-136
Działalność Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie zatrudniania oraz przeciwdziałania bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży Teresa Listwan s. 137-142
Modele (przebiegu) kariery zawodowej człowieka Ewa Krause s. 145-154
Współczesny menedżer - źródła jego sukcesów i porażek Ryszard Jankowiak s. 155-163
Wybrane problemy motywowania pracowników w sektorze budowlanym : (na przykładzie firmy ARKUSZBUD w Żarach) Marek Myśliwiec s. 165-172
Problemy adaptacji zawodowej na współczesnym rynku pracy : (na przykładzie badań studentów uczelni Kijowa) Walentyna Łozowiecka s. 175-183
Technologie informacyjno-telekomunikacyjne w systemie kształcenia specjalistów z obrony cywilnej : (na przykładzie Ukrainy) Mychajło Koziar s. 185-188
O systemie zawodowego kształcenia na Ukrainie Grigorij Tereszczuk s. 189-194
"Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy", red. Stefan M. Kwiatkowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Jan Mielżyński Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Zarys humanistycznej teorii pracy", Waldemar Furmanek, Warszawa 2006 : [recenzja] Zdzisław Wołk Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bariery w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych", Łódź, 26 października 2006 r. Maria Agnieszka Paszkowicz s. 207-210
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Praca człowieka w XXI wieku : konteksty - wyzwania - zagrożenia" Marek Rybakowski s. 211-213
Informacja o Autorach s. 215