Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Problemy Profesjologii
2011, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 7
Zachowanie człowieka w sytuacji wieloznacznej : kontekst psychologiczny Tatiana Ronginska s. 11-20
Kapitał ludzki i kultura organizacyjna jako główne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw Krystyna Kubik s. 21-46
Kompetencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi Marian Kopczewski Joanna Krawczyk s. 47-59
Fundamenty nauki o projektowaniu optymalnym Tomasz Belica Jerzy Kowalski s. 61-79
Czynniki wspierające rozwój zawodowy dzieci i młodzieży zagrożonej niepowodzeniami szkolnymi Iwona Grzegorzewska s. 83-94
Standaryzacja kompetencji informacyjnych : definiowanie i kreowanie aktywności zawodowej nauczycieli Eunika Baron-Polańczyk s. 95-107
Influence of defence mechanisms on obeying orders in a group of professional soldiers Joanna Kubicka-Jakuczun s. 109-120
Analiza możliwości automatyzacji kluczowych operacji procesu zarządzania personelem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Sławomir Kłos Sebastian Saniuk Krzysztof Witkowski Waldemar Woźniak s. 123-133
Kompetencje pracownicze zasobów ludzkich Maria Agnieszka Paszkowicz s. 135-152
Media cyfrowe w praktyce pedagogicznej nauczyciela Krzysztof Nowak s. 153-161
Plany uczniów szkół zawodowych dotyczące zatrudnienia i kariery zawodowej : komunikat z badań Aleksandra Kulpa-Puczyńska s. 163-171
Lehren und lernen in der Wissensgesellschaft Einsatz von Multimedia und Internet Nguyen Van Cuong Bernd Meier Pham Xuan Que Andreas Vogler s. 175-192
Social dialogue in the automotive industry Dagmar Cagáňová Lubica Cerna s. 193-204
Additional course of physics Milada Gajtanska Luboš Krišt'ák Miroslav Němec s. 205-210
Окремі аспекти професійної підготовки вчителя трудового навчання в Україні R. M. Mon'ko s. 211-218
"Dydaktyczna użyteczność komputerów", red. Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra 2010 : [recenzja] Tadeusz Piątek Eunika Baron-Polańczyk (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych", Franciszek Bereźnicki, Kraków 2010 : [recenzja] Eugeniusz Szymik Franciszek Bereźnicki (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Zasady przygotowania materiałów do publikacji w "Problemach Profesjologii" s. 233-234
Informacja o Autorach s. 235