Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Problemy Profesjologii
2007, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9
Badanie i wartościowanie pracy Marian Duczmal Paweł Żukowski s. 13-40
Logistyka i marketing jako dualna koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem Tadeusz Pokusa s. 41-59
Psychiczna aktywność prozawodowa studentów szkół wyższych : (zarys problemu) Kazimierz M. Czarnecki s. 61-66
Sieć wsparcia w środowisku zawodowym nauczycieli Anna Szczęsna s. 69-83
Desygnaty kompetencji zawodowych nauczycieli Eunika Baron-Polańczyk s. 85-100
System kształcenia nauczycieli techniki Beata Joksz-Skibińska s. 101-108
Przygotowanie nauczyciela szkoły zawodowej do nauczania ergonomii i bezpieczeństwa pracy : zarys problemu Jan Janiga s. 109-123
Rozwój zawodowy nauczycieli edukacji technicznej w aspekcie doradztwa pedagogicznego Piotr Kowolik s. 125-142
Przemiany w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia egzaminatorów w Polsce na tle wybranych krajów europejskich Roman Uździcki s. 145-156
Monotonia pracy jako czynnik hamujący rozwój zawodowy pracownika Mirela Ścigaj s. 157-170
Problemy rozwoju zawodowego wybranych kategorii pracowników Anna Sieradzka s. 171-183
"Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa", red. nauk. Kazimierz M. Czarnecki, Sosnowiec 2008 : [recenzja] Mirosław Matyjaszczyk Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Kariera i sukces. Analizy socjologiczne", red. nauk. Kazimierz M. Słomczyński, Zielona Góra-Warszawa 2007 : [recenzja] Anna Szczęsna Kazimierz M. Słomczyński (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Kariera i sukces. Analizy socjologiczne", red. nauk. Kazimierz M. Słomczyński, Zielona Góra-Warszawa 2007 : [recenzja] Anna Szczęsna Kazimierz M. Słomczyński (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Całożyciowe poradnictwo zawodowe", Zdzisław Wołk, Zielona Góra 2007 : [recenzja] Jan Mielżyński Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 192-193
II Konferencja Naukowa "Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe", 24 października 2008 r. : [zaproszenie na konferencję] s. 195-198
Informacja o Autorach s. 199