Znaleziono 18 artykułów

Zdzisław Wołk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praca dyplomowa w przygotowaniu zawodowym na poziomie wyższym Zdzisław Wołk s. 13-22
Czynniki środowiskowe w rozwoju zawodowym Zdzisław Wołk s. 13-22
Kultura pracy jako cecha osobowa opisująca potencjał zawodowy pracownika Zdzisław Wołk s. 13-24
Pedagogika pracy wobec zmian zachodzących w pracy zawodowej Zdzisław Wołk s. 29-43
Rozwój zawodowy na tle życia : życie człowieka jako proces rozwojowy Zdzisław Wołk s. 35-47
Działalność wychowawcza w pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi Zdzisław Wołk s. 39-48
Wybrane zagadnienia współczesnej patologii pracy Zdzisław Wołk s. 51-70
Odpowiedzialność zawodowa pracownika socjalnego nieocenionym składnikiem jego kultury pracy Zdzisław Wołk s. 61-73
Kariery zawodowe różnych prędkości i ich społeczne uwarunkowania Zdzisław Wołk s. 69-82
"Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką", Kazimierz Wenta, Radom 2011 : [recenzja] Zdzisław Wołk Kazimierz Wenta (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Całożyciowe poradnictwo zawodowe", Zdzisław Wołk, Zielona Góra 2007 : [recenzja] Jan Mielżyński Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Zarys humanistycznej teorii pracy", Waldemar Furmanek, Warszawa 2006 : [recenzja] Zdzisław Wołk Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 201-203
„Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy”, Zdzisław Wołk, Warszawa 2013 : [recenzja] Anna Oleszak Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Szkoła a rynek pracy. Podręcznik akademicki", red. A. Bogaj, S. M. Kwiatkowski, [Warszawa 2006] : [recenzja] Zdzisław Wołk Andrzej Bogaj (aut. dzieła rec.) Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży", Zdzisław Wołk, Zielona Góra 2006 : [recenzja] Jan Mielżyński Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 243-247
‘Global and local changes on the modern labour market. Essays in labour and social pedagogy’, Zdzisław Wołk, Zielona Góra 2011 : [recenzja] Kazimierz Wenta Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 261-263
Holizm w pracy edukacyjnej z młodzieżą bezrobotną Zdzisław Wołk s. 303-317
"Zawodoznawstwo : wiedza o współczesnej pracy", Zdzisław Wołk, Warszawa 2013 : [recenzja] Daniel Kukla Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 311-314