Znaleziono 12 artykułów

Jan Mielżyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane problemy kształcenia ustawicznego w Polsce i jego rola w doskonaleniu zawodowym pracowników administracji publicznej Jan Mielżyński s. 97-110
Wybrane problemy przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy Jan Mielżyński s. 109-119
Wybór zawodu i planowanie kariery zawodowej przez młodzież na współczesnym rynku pracy Jan Mielżyński s. 121-131
Problemy przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Zielonej Górze Jan Mielżyński s. 175-186
"Niedopasowanie. Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście", red. nauk. Mariusz Kwiatkowski, Zielona Góra 2008 : [recenzja] Mariusz Kwiatkowski Jan Mielżyński s. 177-180
Aktualne problemy migracji zarobkowej w świetle mobilności przestrzennej Polaków Jan Mielżyński s. 183-193
"Przedsiębiorczość. Podstawy społeczno-pedagogiczne i ekonomiczne", Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz, Zielona Góra 2002 : [recenzja] Jan Mielżyński Iwona Korcz (aut. dzieła rec.) Bogusław Pietrulewicz (aut. dzieła rec.) s. 187-192
"Komunikacja w doradztwie zawodowym", pod red. nauk. Daniela Kukli, Radom 2008 : [recenzja] Jan Mielżyński Daniel Kukla (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Całożyciowe poradnictwo zawodowe", Zdzisław Wołk, Zielona Góra 2007 : [recenzja] Jan Mielżyński Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy", red. Stefan M. Kwiatkowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Jan Mielżyński Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Psychologia zawodowej pracy człowieka", Kazimierz M. Czarnecki, Sosnowiec 2006 : [recenzja] Jan Mielżyński Kazimierz M. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży", Zdzisław Wołk, Zielona Góra 2006 : [recenzja] Jan Mielżyński Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 243-247