Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Problemy Profesjologii
2006, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bogusław Pietrulewicz s. 9
Zawód w świetle socjologii Janusz Sztumski s. 13-17
Edukacja techniczna i informatyczna w polskim modelu kształcenia Eunika Baron-Polańczyk Bogusław Pietrulewicz s. 19-40
Problemy rozwoju zawodowego jednostki w gospodarce opartej na wiedzy Maria Fic s. 41-49
Wybrane zagadnienia współczesnej patologii pracy Zdzisław Wołk s. 51-70
Aktywność człowieka jako podstawowy potencjał jego rozwoju zawodowego : (zarys problemu) Kazimierz M. Czarnecki s. 71-77
Ergonomia w szkoleniach pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Jan Janiga s. 81-93
Metody analizy sieci zależności w planowaniu i kontroli pracy Adam Muszyński s. 95-105
Projektowanie i wdrażanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego Janusz Figurski Edyta Kozieł s. 107-121
Zespołowa inteligencja emocjonalna - czynnikiem powodzenia w pracy Iwona Korcz s. 123-148
Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy i edukacji Ireneusz Woźniak s. 149-155
Status kierownika działu personalnego we współczesnych organizacjach gospodarczych Marek Myśliwiec s. 157-167
Przygotowanie szkół ogólnokształcących do realizacji zadań z zakresu orientacji zawodowej Aneta Klementowska s. 171-182
Aktualne problemy migracji zarobkowej w świetle mobilności przestrzennej Polaków Jan Mielżyński s. 183-193
Liderzy emocjonalnie inteligentnych organizacji : sztuka przewodzenia pracownikom Iwona Korcz s. 195-214
Problemy szkolnego doradcy zawodowego Anatol Bodanko s. 215-230
Modelle einer allgemeinen technischen Bildung im internationalen Vergleich Viktor Jakupec Bernd Meier s. 233-238
"Szkoła a rynek pracy. Podręcznik akademicki", red. A. Bogaj, S. M. Kwiatkowski, [Warszawa 2006] : [recenzja] Zdzisław Wołk Andrzej Bogaj (aut. dzieła rec.) Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży", Zdzisław Wołk, Zielona Góra 2006 : [recenzja] Jan Mielżyński Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 243-247
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Rola OHP w środowisku lokalnym" Teresa Listwan s. 251-252
Konferencja Naukowa "Osoby z niepełnosprawnością na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników", Zielona Góra, 15 marca 2007 r. s. 253-254
Informacja o Autorach s. 255