Tytuł Problemy Profesjologii
ISSN 1895-197X
Wydawca Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Problemy Profesjologii
2008, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogusław Pietrulewicz s. 9
Znaczenie samosterowności człowieka w działalności zawodowej Jolanta Wilsz s. 13-23
Profesjonalna sylwetka współczesnego menedżera Paweł Żukowski s. 25-40
Współczesne oblicza zawodu człowieka Piotr Kowolik Michał Pindera s. 41-51
Zdrowie : podstawowy potencjał rozwoju zawodowego : (zarys problemu) Mirosław Kowalski s. 53-61
Trema w życiu i pracy zawodowej człowieka Piotr Kowolik s. 65-69
Odpowiedzialność jako jedna z głównych cech nauczyciela profesjonalisty : w świetle teorii i praktyki Stanisław Czygier s. 71-76
Problemy pracy i bezrobocia w świetle katolickiej nauki społecznej Ireneusz Adamczak s. 77-95
Jakość życia bezrobotnych niepełnosprawnych Lubuszan w ich indywidualnym odczuciu Helena Ochonczenko s. 99-108
Wybrane problemy przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy Jan Mielżyński s. 109-119
Kształcenie modułowe w nauczaniu osób niesłyszących Maciej Żukowski s. 121-124
Praca pielęgniarki szkolnej z uczniem niepełnosprawnym Barbara Trętkiewicz s. 125-136
Stresogenne uwarunkowania pracy pielęgniarki w aspekcie rozwoju zawodowego Barbara Trętkiewicz s. 137-145
Wybór zawodu przez uczniów z niepełnosprawnością słuchu Agnieszka Raus s. 147-154
Особистісно-орієнтований підхід у освітній галузі "технологія" на основі проектного навчання в Україні Grigorìj Tereŝuk Volodimir Ûrženko s. 157-164
Pracownik socjalny : rozwój zawodowy na Słowacji Anna Žilová s. 165-170
"Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami", Roman Uździcki, Warszawa-Radom 2007 : [recenzja] Marek Rybakowski Roman Uździcki (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Niedopasowanie. Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście", red. nauk. Mariusz Kwiatkowski, Zielona Góra 2008 : [recenzja] Mariusz Kwiatkowski Jan Mielżyński s. 177-180
"Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej", Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra 2006 : [recenzja] Anna Szczęsna Eunika Baron-Polańczyk (aut. dzieła rec.) s. 181-183
Informacja o Autorach s. 184