Znaleziono 16 artykułów

Michał Pindera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauczyciel - wychowawca według Janusza Korczaka Michał Pindera Jerzy Wojciechowski s. 23-30
Współczesne oblicza zawodu człowieka Piotr Kowolik Michał Pindera s. 41-51
Niezbędne umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela klas I-III w dochodzeniu do mistrzostwa w świetle badań Piotr Kowolik Michał Pindera s. 74-78
Czas wolny dzieci Paweł Pindera Michał Pindera Aneta Szostak s. 76-90
Zamiłowania czytelnicza uczniów klas II szkoły podstawowej Piotr Kowolik Michał Pindera s. 83-89
"Kształcenie nauczycieli klas początkowych", red. Henryk Moroz, Warszawa 1994 : [recenzja] Michał Pindera Henryk Moroz (aut. dzieła rec.) s. 90-92
Zachowania społeczne dzieci w przedszkolu Paweł Pindera Michał Pindera Josip Szames s. 122-133
Poglądy młodzieży na małżeństwo i rodzinę : z badań Michał Pindera s. 125-135
Rola i funkcja pomocy społecznej Michał Pindera s. 130-135
Narkomania wśród uczniów szkół gimnazjalnych Michał Pindera s. 131-135
Rola i zadania doradcy zawodowego : raport z badań Michał Pindera s. 141-146
Współpraca szkoły i rodziny w wychowywaniu dzieci Piotr Kowolik Paweł Pindera Michał Pindera s. 145-151
Doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli Michał Pindera s. 156-164
Drama w procesie edukacji wczesnoszkolnej Paweł Pindera Michał Pindera s. 161-174
Jerzy Wojciechowski (1947-2003) : kropla wspomnień Piotr Kowolik Michał Pindera s. 265-266
"Historia Ukrainy", Jurij Aleksejew, Kijów 2006 : [recenzja] Michał Pindera Jurij Aleksejew (aut. dzieła rec.) s. 316